Free Fire Icon

Nạp thẻ Free Fire

Ưu Đãi sinh nhật 2022: nhân đôi Kim Cương khi nạp các loại thẻ có giá trị từ 100.000đ trở lên (Duy nhất trong hôm nay)

Cam kết kim cương sạch từ nhà phát hành 100% không bị khoá tài khoản

Nạp thẻ

Chú ý: nếu chọn sai mệnh giá sẽ bị mất thẻ

Bảng giá quy đổi Kim Cuơng

Mệnh giá Kim Cương
10.000 VNĐ Không hỗ trợ
20.000 VNĐ 100 Kim Cương
50.000 VNĐ 3.200 Kim Cương
100.000 VNĐ 9.100 Kim Cương
200.000 VNĐ 21.900 Kim Cương
500.000 VNĐ 51.400 Kim Cương
1.000.000 VNĐ 112.000 Kim Cương